E-mailYouTube Facebook

 מכשיר מפיץ ריח ונטילטור כפול

מכשיר מפיץ ריח ונטילטור כפול עוצב על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר בארצות הברית. מכשיר זה אפקטיבי גם לחללים גדולים בהם מעוניינים להפיץ ריח נעים. 
מומלץ לשימוש בהוספת קוביות ריח יעודיות במגוון ריחות שבחנות.
חזור לתוצאות חיפוש